Kraag in Maltezer kloskant

De eilanden Malta en Gozo hebben lange tijd onderdeel uitgemaakt van verschillende Europese naties. Het kantklossen werd geïntroduceerd van uit Genua. Tijdens het bewind van het Britse Koninkrijk onderging de kantindustrie onder leiding van Lady Hamilton Chichester een heropleving. Het is dus niet verwonderlijk dat de gebruikte techniek aan de Engelse Bedfordshirekant doet denken.

Het eigene van de Maltezer kant is het gebruik van zijden garens in naturelkleur en de typische motieven zoals ster, zon en bloem en vooral het Maltezerkruis: een 4-armige ster met 8 punten. Deze 4 motieven worden vaak in een cirkelvormige omranding van hele slagen geplaatst.

De openingen tussen de motieven worden gevuld met gronden op verschillende rasters. Eén van die gronden is de Engelse slag ( English Stitch) en een zeer opvallende is een grond van enkel ovale vormslagen: deze blaadjes zijn uitzonderlijk breed. De relatief lange draden in deze vormslagen doen de glans van het zijden garen goed uit komen. De blaadjes vormen een zeer dicht geheel.

Uit mijn eigen kantverzameling komt de kraag op bijgaande foto.

Maltezer kraag

Maltezer kraag

Maltezer kraag - detail

Maltezer kraag – detail

In het ruggedeelte zien we 4 maal het Maltezerkruis in een cirkel, omgeven door een dichte grond van vormslagen.

De kraag is samengesteld uit tenminste 2 apart gekloste delen, die met overhandse steken aan elkaar zijn gezet. Deze naad loopt ook door de dichte linnenslagbloemen in de voorste slippen.

Tegenwoordig wordt deze werkwijze ook voor kleinere stukken gebruikt. Helaas worden veel minderwaardige stukken aan de toeristen verkocht. De kantklossters op Malta en Gozo werken op straat op hun typische sigaarvormige kussens en nemen als garen nu rayon. De glans hiervan is veel harder dan het oorspronkelijke zijden materiaal.